Registratieformulier

Middels onderstaande link kunt u alvast het registratieformulier downloaden. Dit zorgt ervoor dat we op de sneltestlocatie vlugger te werk kunnen gaan.

Print het formulier uit en neem het formulier samen met uw rijbewijs of uw identiteitsbewijs mee naar de sneltestlocatie.